Kullanım Şartları

Bu şartları okumamış veya okuyup da bunlara aykırı davranışlarınızdan doğabilecek maddi ve manevi zararlarınızdan, niteliği ne olursa olsun, Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.'nin ve/veya Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriği hazırlayanların, Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.'nin çalışanlarının, yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşlar hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklardır.

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. dışı web sitelerinde kullanımı, e-posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ancak bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul  beyan ve taahhüt ederler.

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. tarafından beyan ve işbu Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.